zespół

Mariusz Dzięglewski

kierownik projektu

socjolog kultury, adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, gdzie pełni funkcję zastępcy dyrektora Instytutu. W roku 2012 ukończył studia podyplomowe „Zarządzanie projektem badawczym” na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół socjologii sztuki (literatury), tożsamości społeczno-kulturowej, migracji i komunikowania społecznego. Autor monografii Reportaże Ryszarda Kapuścińskiego jako źródło poznania społeczeństw i kultur, prac zbiorowych i artykułów naukowych z zakresu

Piotr Knaś

koordynator

ukończył etnologię oraz europeistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia podyplomowe w zakresie ekonomii społecznej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Od 2008 roku jest pracownikiem Małopolskiego Instytutu Kultury, w którym koordynuje program Małopolskie Obserwatorium Kultury. Jest przewodnikiem beskidzkim i członkiem Studenckiego Koła Przewodników Górskich w Krakowie.

Weronika Stępniak

koordynator

studentka socjologii na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W MIK-u zajmuje się koordynowaniem projektów badawczych w ramach programu Małopolskie Obserwatorium Kultury. Dodatkowo bierze czynny udział w pracach zespołów badawczych.

Anna Fiń

zespół badaczy

socjolog, badacz, adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w socjologii migracji, kultury oraz metodach badań społecznych. Doświadczenie naukowo-badawcze zdobywała w kraju oraz za granicą (USA, Włochy). Uczestniczka przeszło dwudziestu projektów badawczych, w tym projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Jagiellońskiego Centrum Studiów Migracyjnych, Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii.

Aldona Guzik

zespół badaczy

socjolog, medioznawca, adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Od roku 2012 pełni funkcję sekretarza w redakcji półrocznika „Studia Sociologica”. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół takich zagadnień jak: środki masowego komunikowania, media, polityka i relacje pomiędzy tymi sferami. Autorka artykułów naukowych poświęconych różnym aspektom środków masowego komunikowania, członek zespołów badawczych finansowanych z funduszy europejskich.

Marta Juza

zespół badaczy

doktor socjologii, adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. W swojej pracy naukowej zajmuje się zagadnieniami socjologii internetu, socjologii masowego komunikowania, kultury popularnej.

Jadwiga Mazur

mentor

dr hab. prof. UP, kierownik Katedry Socjologii Komunikowania Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Z działalnością naukowo-badawczą i dydaktyczną związana od ponad 15 lat. Stypendystka Fulbright Institutional Partnership Grant. Opublikowała 74 artykuły i 3 książki, uczestniczyła w ponad 40 konferencjach i w dwóch dużych projektach badawczych. Pierwszy projekt zrealizowany przez ‘Konsorcjum badawcze’ (kierownik prof. dr hab. Marek S. Szczepański), tytuł projektu „Razem i osobno, społeczności regionalne wobec skutków reformy

Kinga Kołodziejska

doradca merytoryczny

absolwentka Instytutu Sztuk Wizualnych na Uniwersytecie Jagiellońskim, inicjatorka i uczestniczka wielu projektów edukacyjno-­kulturalnych. Od 2007 roku związana z Małopolskim Instytutem Kultury, gdzie współtworzy projekty związane z interpretacją dziedzictwa kulturowego Małopolski, m.in. „Pierścień św. Kingi”, „Muzeobranie”, „Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego”, „Dynamika Ekspozycji”. Od 2010 roku współtworzy projekt „Wirtualne Muzea Małopolski”, pełniąc obecnie funkcję redaktor prowadzącej portal WMM, będący prezentacją i interpretacją zdigitalizowanych eksponatów z 37 (na ten

Mirosława Bałazy

doradca merytoryczny

ukończyła historię sztuki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz podyplomowe studia kuratorskie przy Uniwersytecie Jagiellońskim. Współpracowała z Galerią Potocka i Galerią Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki. Od kilku lat współpracuje z festiwalem ArtBoom. W Małopolskim Instytucie Kultury zaangażowana w projekt Wirtualne Muzea Małopolski.

MAŁOPOLSKI INSTYTUT KULTURY W KRAKOWIE, ul. 28 lipca 1943 17c, 30-233 Kraków, tel.: +48 12 422 18 84, 631 30 70, 631 31 75, NIP: 675 000 44 88 | Projekt i wykonanie | Polityka prywatności