28 stycznia 2016 roku w Małopolskim Instytucie Kultury w Krakowie odbyła się druga konferencja dotycząca tematu digitalizacji oraz upowszechniania cyfrowego dziedzictwa kulturowego. Spotkanie, którego głównym organizatorem była Fundacja Warsztat Innowacji Społecznych, poświęcono przede wszystkim podsumowaniu dorobku projektu ekultura. W trakcie czterech prezentacji przedstawiono zagadnienia takie jak: historia digitalizacji, dobre praktyki i inspiracje, a także wyzwania i zmiany, jakie czekają podmioty zajmujące się tym procesem w nadchodzących latach. Wspomniane wątki rozpatrywano na dwóch płaszczyznach: technologicznej, dotyczącej dynamicznego postępu technologii cyfrowych na przestrzeni ostatnich lat, oraz interakcyjnej, zakładającej oddziaływanie między cyfrowym dziedzictwem kulturowym a jego odbiorcami.

Pierwsza prezentacja – Dobre przykłady upowszechniania cyfrowego dziedzictwa autorstwa Dawida Sobolaka, koordynatora projektu ekultura Fundacji Warsztat Innowacji Społecznych – dotyczyła polskich i światowych projektów digitalizacyjnych. Przedstawiono w niej zestaw dobrych praktyk z zakresu udostępniania i upowszechniania cyfrowego dziedzictwa kulturowego w internecie na przykładzie między innymi stron Ninateka czy Wirtualnego Muzeum Jerzego Kukuczki.

W kolejnej prezentacji – Historia polskiej digitalizacji – Jagoda Komusińska, ekonomistka i filmoznawczyni, doktorantka na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, podjęła się skrótowego przedstawienia historii digitalizacji w Polsce z uwzględnieniem danych obrazujących między innymi dynamiczny rozwój tego procesu.

Trzecie wystąpienie –Technologie to nie wszystko. Od digitalizacji do reuse. Przykład projektu Otwarte Zabytki Digitalizacja autorstwa Ewy Majdeckiej, socjolożki, koordynatorki projektu digitalizacyjnego w Centrum Cyfrowym, doktorantki w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego – dotyczyło realizowanego przez CC projektu, którego rezultatem było utworzenie serwisu http://wuoz.otwartezabytki.pl/ w celu prezentacji dokumentów Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Opolu, które również są naszym dziedzictwem kulturowym.

Ostatnie wystąpienie – Czy strony tworzone w projektach digitalizacyjnych są przyjazne? Wojciecha Kowalika, socjologa, pracownika naukowego Wydziału Zarządzania AGH – dotyczyło dostępności i funkcjonalności serwisów upowszechniających zdigitalizowane zbiory. Wskazano w nim przykłady dobrych i złych praktyk, które przekładają się na powodzenie platform prezentujących zdigitalizowane treści.

Konferencję zamknęła dyskusja panelowa z udziałem prelegentów prowadzona przez Łukasza Maźnicę, ekonomistę, badacza i doktoranta na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, do której zaproszona została również Kinga Kołodziejska reprezentująca Wirtualne Muzea Małopolski i Małopolski Instytut Kultury w Krakowie.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami z konferencji!

 

 

Materiały ze spotkania:

1. Prezentacja Dobre przykłady upowszechniania cyfrowego dziedzictwa autorstwa Dawida Sobolaka.

 

 

 

2. Prezentacja Historia polskiej digitalizacji autorstwa Jagody Komusińskiej.

 

 

 

3. Prezentacja Technologie to nie wszystko. Od digitalizacji do reuse. Przykład projektu Otwarte Zabytki Digitalizacja autorstwa Ewy Majdeckiej.

 

 

 

4. Prezentacja Czy strony tworzone w projektach digitalizacyjnych są przyjazne? autorstwa Wojciecha Kowalika.

 

 

 

Dyskusja panelowa:

 

Galeria zdjęć ze spotkania >>