Od 28 września do 2 października kierownik naszego projektu – Mariusz Dzięglewski – uczestniczył w międzynarodowym kongresie Digital Heritage, który w tym roku odbył się w Granadzie w Hiszpanii. Pierwsza edycja tego kongresu miała miejsce w roku 2013 we Francji. Podobnie jak wówczas wydarzenie organizowane było przez najważniejsze europejskie instytucje zajmujące się digitalizacją różnorodnych obiektów, między innymi Virtual Archeology International Network, Eurographic Association, Institute of Electrical and Electronics Engineers.

W ramach kongresu przedstawiono najnowsze technologie i projekty związane z digitalizacją dziedzictwa kulturowego, ich wykorzystaniem w instytucjach kultury, a także najnowsze sposoby kontekstualizacji obiektów kulturowych (storytelling) i ich ewaluacji. Przedstawiciele różnych dyscyplin nauki i praktycy z kilkudziesięciu krajów wygłosili w sumie 156 referatów i pokazali 114 prac w sesji posterowej w ramach 5 bloków tematycznych:

  1. Digitalizacja i odbiór
  2. Grafika komputerowa i interaktywność
  3. Analizy i interpretacje
  4. Teorie, metodologie, ochrona dziedzictwa i jej standardy
  5. Projekty digitalizacji dziedzictwa

Podczas kongresu można było również oglądać ekspozycje najnowszych cyfrowych rozwiązań wdrażanych w muzeach w różnych częściach Europy, nowe technologie digitalizacyjne (skanery 3D, sprzęt oświetleniowy) i aplikacje wykorzystywane w instytucjach kultury (np. związane z rzeczywistością rozszerzoną).

Dr Mariusz Dzięglewski wystąpił z referatem Policies on the Digitalization of Cultural Heritage versus On-line Strategies and Practices. The Case Study of Poland, w którym przedstawił metodologię oraz wstępne wyniki I modułu naszego projektu poświęconego analizie przemian w prawodawstwie dotyczącym digitalizacji oraz typów repozytoriów cyfrowych.

Zapraszamy do zapoznania się z referatem!