19 maja 2016 roku w Muzeum Archeologicznym w Krakowie odbyło się spotkanie środowiska naukowego i praktyków kultury dotyczące tematu digitalizacji oraz upowszechniania cyfrowego dziedzictwa kulturowego za pośrednictwem nowych mediów. Podczas wydarzenia, którego głównym organizatorem był Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, zrealizowanego we współpracy z Małopolskim Instytutem Kultury w Krakowie, w ramach 6 sesji tematycznych przedstawiono aż 20 referatów. Tematyka wystąpień była bardzo zróżnicowana. Zostały one pogrupowane w 6 paneli:

1. Archiwizacja cyfrowa i upowszechnianie zasobów dziedzictwa kulturowego;
2. Digitalizacja dziedzictwa kulturowego w kontekstach lokalnych;
3. Nowe media w działalności instytucji kulturalnych;
4. Digitalizacja dziedzictwa kulturowego w badaniach społecznych;
5. Digitalizacja dziedzictwa kulturowego w kontekście akademickim;
6. Digitalizacja dziedzictwa kulturowego a badanie dyskursów.

Na konferencji Kinga Kołodziejska reprezentująca Wirtualne Muzea Małopolski i Małopolski Instytut Kultury w Krakowie wygłosiła referat pt. „Wirtualne Muzea Małopolski – od digitalizacji do upowszechniania”. Również dr Aldona Guzik zaprezentowała wystąpienie przygotowane wraz z dr Mariuszem Dzięglewskim pt. „Digitalizacja i upowszechnianie zasobów kultury w doświadczeniu twórców wybranych portali internetowych w Polsce” bazujące na wynikach zakończonego II modułu badawczego naszego projektu.

W 2017 roku wystąpienia w postaci artykułów ukażą się w punktowanym czasopiśmie „Studia Sociologica”.

Galeria zdjęć ze spotkania >>

 

Fot. Weronika Stępniak, Sympozjum Naukowe Dziedzictwo kulturowe w dobie nowych mediów, 2016, (CC BY-SA 2.0)

Fot. Weronika Stępniak, Sympozjum Naukowe Dziedzictwo kulturowe w dobie nowych mediów, 2016,(CC BY-SA 2.0)