„Przemiany Praktyk i strategii udostępniania i odbioru dziedzictwa kulturowego w formie cyfrowej w latach 2004–2014 „. Raport końcowy

„Przemiany Praktyk i strategii udostępniania i odbioru dziedzictwa kulturowego w formie cyfrowej w latach 2004–2014 „. Raport końcowy

Drugi raport cząstkowy „Digitalizacja, udostępnianie i upowszechnianie zasobów kultury w doświadczeniu twórców”

Czwarty raport cząstkowy „Odbiór dziedzictwa kulturowego przez „profesjonalnych” odbiorców kultury i pasjonatów”

Trzeci raport cząstkowy „Praktyki odbioru dziedzictwa kulturowego”

Pierwszy raport cząstkowy „Procesy digitalizacji dziedzictwa”

18 lipca 2016

Zapraszamy do zapoznania się z raportem cząstkowym naszego projektu autorstwa Mariusza Dzięglewskiego oraz Aldony Guzik. Publikacja podsumowuje wyniki badań uzyskane podczas pierwszego modułu badawczego, który miał charakter eksploracyjny. W ramach tego modułu przeprowadzono przegląd głównych tendencji i kierunków w prawodawstwie dotyczącym procesu digitalizacji, wstępną kategoryzację zróżnicowanych form i sposobów digitalizacji zasobów dostępnych w internecie oraz sposobów wykorzystania zasobów dziedzictwa kulturowego przez użytkowników portali w latach

Raport metodologiczny

3 lipca 2015

Zapraszamy do zapoznania się z raportem metodologicznym projektu autorstwa Mariusza Dzięglewskiego oraz Marty Juzy. Publikacja stanowi opis obszaru objętego badaniem, podejścia i postępowania badawczego oraz rezultatów i produktów przedsięwzięcia.

MAŁOPOLSKI INSTYTUT KULTURY W KRAKOWIE, ul. 28 lipca 1943 17c, 30-233 Kraków, tel.: +48 12 422 18 84, 631 30 70, 631 31 75, NIP: 675 000 44 88 | Projekt i wykonanie | Polityka prywatności