Zachęcamy do lektury książki Sieć pamięci. Cyfrowe postaci pamięci społecznej pod redakcją Anny Fiń (członkini zespołu badawczego projektu „Cyfrowe praktyki i strategie udostępniania i odbioru dziedzictwa kulturowego w Polsce w latach 2004–2014”) i Łucji Kapralskiej. W publikacji podjęto temat sposobów i kierunków upamiętniania przeszłości w internecie. Tom został podzielony na z cztery części: 1. Internet jako repozytorium dziedzictwa kulturowego; 2. Wizualizacja pamięci – fotografie w sieci i ich funkcje. Internet jako repozytorium dziedzictwa kulturowego; 3. Przestrzeń, pamięć sieć; 4. Internet jako obiekt i narzędzie pamięci.

W książce znalazł się między innymi artykuł naszej koleżanki z Dynamiki Ekspozycji Łucji Piekarskiej-Duraj zatytułowany Facebook i facepalm. Kontekstualizacja dziedzictwa w regionalnym muzeum wirtualnym. Łucja poruszyła w nim dwie istotne kwestie związane z cyfrowym dziedzictwem kulturowym, a mianowicie współczesne metody udostępniania dziedzictwa kulturowego i nowe formy uczestnictwa w kulturze. W swojej narracji posłużyła się przykładem Wirtualnych Muzeów Małopolski.

Prof. Hanna Palska zwróciła uwagę na następujące walory publikacji:

 Za podstawowy atut recenzowanej pracy uważam twórczą, przemyślaną konstrukcję oraz udaną próbę przełamania bezradności (teoretycznej i metodologicznej) w rozważaniach nad relacją pamięć zbiorowa versus Internet oraz wieloaspektową analizę współczesnych przekazów kulturowych, które mogą być traktowane jako przekazy budujące wspólnoty pamięci. Badacze odważnie przekonują, że aby ową bezradność przełamać, należy zaniechać myślenia o kulturze współczesnej w kategoriach rewolucji, chaosu, nieprzewidywalności i niechybnie zgubnych skutków tego stanu rzeczy. Wystarczy zmiana perspektywy, tj. traktowanie tych zjawisk w „oswojonych” kategoriach trwania i zmiany – oczywistych i na różny sposób powtarzalnych w historii ludzkich społeczeństw, jeśli spojrzeć na nie z tzw. perspektywy „długiego trwania”. Książka ta to materiał oryginalny, dający do myślenia, świeży.