Zapraszamy do zapoznania się z raportem cząstkowym naszego projektu autorstwa Mariusza Dzięglewskiego oraz Aldony Guzik.

W publikacji przedstawiono wnioski wynikające z II modułu badań, których celem był opis praktyk i strategii cyfrowej archiwizacji, udostępniania i upowszechniania zasobów na wybranych portalach internetowych w doświadczeniu ich twórców oraz zmian w tym zakresie w latach 2004–2014. W badaniach uwzględniono dwie jednostki analizy: treści zawarte na portalu internetowym i wypowiedzi pracownika instytucji kultury/animatora „inicjatyw oddolnych”. Analizie poddano jedenaście bardzo zróżnicowanych witryn internetowych oraz dziewiętnastu autorów tych stron.

Publikacja w formacie PDF>>

Zapraszamy do lektury!