Zapraszamy do zapoznania się z raportem cząstkowym „Odbiór dziedzictwa kulturowego przez ‚profesjonalnych’ odbiorców kultury i pasjonatów” opracowanym przez Anną Fiń i Aldonę Guzik oraz raportem „Praktyki odbioru dziedzictwa kulturowego” przygotowanym przez Mariusza Dzięglewskiego.

W publikacji przedstawiono wnioski wynikające z III modułu badań, którego celem był opis praktyk i strategii cyfrowej archiwizacji, udostępniania i upowszechniania zasobów na wybranych portalach internetowych z perspektywy dwóch grup odbiorców działań digitalizacyjnych. Pierwszy raport dotyczy tzw. odbiorców profesjonalnych, czyli badaczy, ekspertów, studentów, artystów, edukatorów, pasjonatów – osób, które z portali korzystają w celach zawodowych, badawczych, związanych z dalszą „obróbką” cyfrowych kopii zabytków. W drugim raporcie przedstawiamy perspektywę osób korzystających z portali digitalizacyjnych w innych celach niezwiązanych z prowadzeniem badań naukowych, działań zawodowych bądź związanych z hobbistycznym poznawaniem wybranego obszaru dziedzictwa kulturowego. Pierwszy raport powstał na podstawie indywidualnych wywiadów pogłębionych, drugi z kolei na podstawie wyników kwestionariusza dostępnego ‚offline’ w muzeach i ‚online’ na portalach prezentujących zdigitalizowane dziedzictwo kulturowe.